...

26 d’octubre de 2015

Campanya de la policia local de Calafell per les distraccions al volant i per complir les indicacions als semàfors

Durant la setmana del 19 al 23 d’octubre, la Policia Local de Calafell ha realitzat  una campanya de control i vigilància. En aquest cas, ha estat una acció d'àmbit territorial català, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, sobre distraccions al volant i l' incompliment de les obligacions indicades per un semàfor. L'objectiu de la campanya era disminuir la sinistralitat i corregir les males praxis en la conducció.
Els controls recordaven als conductors que no es pot circular fent servir pantalles visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció, que no es pot conduir utilitzant aparells de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la intervenció manual del conductor i que cal respectar els semàfors.
El Reglament General de Circulació diuen l'article 18 pel que fa a obligacions del conductor que:
1. El conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent a la conducció, que garanteixin la seva pròpia seguretat, la de la resta dels ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via. A aquests efectes, ha de tenir cura especialment de mantenir la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers, i la col·locació adequada dels objectes o animals transportats perquè no hi hagi interferència entre el conductor i qualsevol d'ells.
Es considera incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a la conducció l'ús pel conductor amb el vehicle en moviment de dispositius com ara pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. A aquests efectes, s'exceptua l'ús de monitors que estiguin a la vista del conductor i la utilització dels quals sigui necessària per a la visió d'accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS.
2. Queda prohibit conduir i utilitzar cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so, excepte durant el corresponent ensenyament i la realització de les proves d'aptitud en circuit obert per obtenir el permís de conducció de motocicletes de dues rodes quan ho exigeixi el Reglament general de conductors.
Es prohibeix fer servir durant la conducció dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació tingui lloc sense emprar les mans ni usar cascos, auriculars o instruments similars (article 11.3, paràgraf segon, del text articulat).
Queden exempts d'aquesta prohibició els agents de l'autoritat en l'exercici de les funcions que tinguin encomanades (article 11.3, paràgraf tercer, del text articulat).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ICONES SOCIALS