...

6 d’abril del 2012

PLE ORDINARI DIJOUS 5/4/2012ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011
2.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS, D'ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER.
3.- PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO, A LA LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. 49/2011.
4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LOS DE FORMA URGENT.
5.- MOCIÓ DE GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DEMANANT LA CORRESPONSABILITAT DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS I AUTONÒMICA EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL.
6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIÓ I ALTERNATIVA MUNICIPAL DE REBUIG A LA PRETENSIÓ DE TREURE LA SEU POLICIAL DEL DISTRICTE DE SEGUR.
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REBUTJAR LA DECISIÓ DE DEIXAR SENSE LA PRESÈNCIA POLICIAL LES DEPENDÈNCIES DE SEGUR.
9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
10.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.
11.- PRECS I PREGUNTES

3 d’abril del 2012

A PEU DE CARRER

Avui comença aquesta secció que es dirà “A PEU DE CARRER”, en la qual pretenem publicar tot allò que sigui denunciable o be per manca de manteniment o senzillament s’hagin oblidat que existeix, volem despertar al actual Equip de Govern perquè posi fil a l’agulla per solucionar els problemes diaris amb els que els veïns de Calafell, Segur i Urbanitzacions conviuen diàriament sense que ningú els posi remei.
Sortirem al carrer, farem fotos i ho publicarem en aquesta secció , també volem escoltar a tots aquells que tinguin quelcom que explicar o de demandar, en definitiva escoltar el clam popular i així l’Ajuntament de Calafell tingui coneixement de la realitat que li preocupa del dia a dia els ciutadans i es decideixin a escoltar i actuar, posem aquesta primera foto com a clar exemple de la desídia i la falta de coordinació entre els diferents departaments.


No fa falta gaires comentaris per adonar-se amb l’estat en que es troba, però lo greu es el temps que fa que està axis, l’últim vidre va caure sobre l’acera i durant un mes ningú el va recollir, ni els de l’equip de neteja, no sabem si es perquè no passen a netejar o senzillament consideren que no es cosa seva, però lo cert es que ningú tenia amb compte el perill per els vianants, gent gran, nens etc. i l’historia continua ja que no s’arregla, falta posar els vidres davant i darrera, pintar, en definitiva cuidar i mantenir al menys lo que tenim. !Ah per si de cas això fa el seu efecte i tenen la intenció de posar-hi mà, es troba al Carrer Marca Hispànica xamfrà Antilles.
Aquest projecte serà possible amb la teva col·laboració, necessitem la teva opinió que en facis arribar les teves queixes, les teves demandes, fotos etc., com a eina de comunicació i crítica constructiva, al servei dels ciutadans per això et demanem que et posis amb contacte amb nosaltres mitjançant del nostre e_mail uamunicipal@gmail.com o a través del facebook, estem segurs que entre tots podem fer un Municipi millor. 


                                 UNIÓ I ALTERNATIVA MUNICIPAL     

ICONES SOCIALS