...

19 de desembre del 2013

DEMANEM UN PLE PER OBRIR EL MENJADOR SOCIAL DURANT LES FESTES DE NADAL

Els regidors del Grup Municipal del PSC, Ramon Ferré, Maria Teresa Cumplido,
Yolanda Almagro, Joan Carles Robert, Massimiliano Revello, José Bonilla i Toni Duart i els regidors del Grup Municipal d'UAM, Josep Parera, Joan Maria Triadó i Luis Sieiro, d'acord amb el què preveu el Reglament Orgànic Municipal vigent de l'Ajuntament de Calafell.


EXPOSEN:

Que havent anunciat l'actual equip de govern que el servei de menjador social que es ve donant a l'institut Camí de Mar es tancará durant 18 dies en les properes festes nadalenques quan es disposa dels recursos suficients per mantenir-lo obert.

Veient que es treuen diners de les partides de Benestar Social perquè no s'exhaureixin els recursos pressupostaris previstos i no s'ofereixen els ajuts socials que es podrien donar a aquelles persones que més pateixen la crisi avui en dia.

En el darrer ple, vam assistir estorats a les queixes dels usuaris del menjador social respecte el tancament d'aquest espai durant els dies de de festes de Nadal.

És per tot això que

 DEMANEN:

Que es convoqui un Ple extraordinari en el termini establert en el R.O.M amb el seguent ordre del dia:

1.- Proposta de mantenir obert el menjador social durant els 18 dies del proper període nadalenc.


Esperant sigui satisfeta la seva petició,


Calafell 11 de Desembre de 2013
 A L'IL.LUSTRISSIM ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

ICONES SOCIALS