...

29 d’octubre del 2015

NETEJA DEL TORRENT DE LA COBERTERA

L’Agència Catalana de l’Aigua fa una neteja a fons del tram més urbà del torrent de la CoberteraL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha realitzat una actuació de neteja i manteniment del torrent de la Cobertera a Calafell. Les feines s’han realitzat entre la carretera C-31 i el camí de l’Alorda, en el tram més “urbà” d’aquesta riera, i han consistit en un desbrossament de la vegetació i la retirada de brutícia de tota mena, tot respectant la morfologia natural de la llera.
Aquesta actuació, que ha durat quatre dies, s’ha fet amb càrrec a les partides de manteniment de torrents de la pròpia ACA. L’Ajuntament de Calafell insistia des de fa molt perquè l’Agència aprovés una subvenció per realitzar neteges de torrents. “Suposem que a base de protestar, al final hem aconseguit alguna cosa. Quan ens van proposar netejar ells aquest tram de la Cobertera, vam dir que sí immediatament, per descomptat”, explica el tinent d’alcalde de Medi Ambient, Josep Parera.
Treballs com aquests permeten eliminar els obstacles naturals o la brutícia que dificulten  la baixada d’aigua quan hi ha torrentades. Això redueix l’acumulació de cabal i minimitza el risc d’inundacions en períodes de pluja intensa. És una mesura molt necessària a municipis com Calafell, amb un problema important d’inundabilitat a les parts baixes més properes al mar.

Sessió Plenària Ordinària 02/11/2015L'Ajuntament celebrarà dilluns, 2 de novembre, sessió plenària ordinària

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 2 de novembre, una sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores a la sala de sessions de la darrera planta de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1). Com és costum, la sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la sintonia de l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) i la web www.calafellradio.cat.
L’ordre del dia és el següent:
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015
2. REVOCACIÓ D’ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE MANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
4. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
5. PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM 2/15 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, PER IMPORT DE 12.759,57 EUROS        

7. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES
8. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 3030/2015 DE DATA 14/08/2015 CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES - VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVANT AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/2015 DE 20/10/2015
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 15 D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015

10.
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 16 D’OCTUBRE, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015
11. PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, EXERCICIS 2013 I 2014
12. NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE  BARRIS
13. RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A L’ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENCIONAL AMB LA LLEI D’ALTA VELOCITAT MADRID-BARCELONA A L’ENTORN DE L’ARBOÇ DEL PENEDÈS
14. AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I DECLARACIÓ D’OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE FORMEN PART DE L’ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS SANT PERE, CARRETERA DEL SANATORI, CARRERADA D’EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELL
15. ACORD DE NOMENAMENT D’ADVOCAT PRÈVIES 1016/2012
16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA LOCAL DE LA DISCAPACITAT
17. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
18. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55”, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA
19. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SOLIDARITAT AMB ASKAPENA
20. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
21. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
22. PRECS I PREGUNTES

DIVENDRES AL CASAL


26 d’octubre del 2015

Campanya de la policia local de Calafell per les distraccions al volant i per complir les indicacions als semàfors

Durant la setmana del 19 al 23 d’octubre, la Policia Local de Calafell ha realitzat  una campanya de control i vigilància. En aquest cas, ha estat una acció d'àmbit territorial català, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, sobre distraccions al volant i l' incompliment de les obligacions indicades per un semàfor. L'objectiu de la campanya era disminuir la sinistralitat i corregir les males praxis en la conducció.
Els controls recordaven als conductors que no es pot circular fent servir pantalles visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció, que no es pot conduir utilitzant aparells de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la intervenció manual del conductor i que cal respectar els semàfors.
El Reglament General de Circulació diuen l'article 18 pel que fa a obligacions del conductor que:
1. El conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent a la conducció, que garanteixin la seva pròpia seguretat, la de la resta dels ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via. A aquests efectes, ha de tenir cura especialment de mantenir la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers, i la col·locació adequada dels objectes o animals transportats perquè no hi hagi interferència entre el conductor i qualsevol d'ells.
Es considera incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a la conducció l'ús pel conductor amb el vehicle en moviment de dispositius com ara pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. A aquests efectes, s'exceptua l'ús de monitors que estiguin a la vista del conductor i la utilització dels quals sigui necessària per a la visió d'accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS.
2. Queda prohibit conduir i utilitzar cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so, excepte durant el corresponent ensenyament i la realització de les proves d'aptitud en circuit obert per obtenir el permís de conducció de motocicletes de dues rodes quan ho exigeixi el Reglament general de conductors.
Es prohibeix fer servir durant la conducció dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació tingui lloc sense emprar les mans ni usar cascos, auriculars o instruments similars (article 11.3, paràgraf segon, del text articulat).
Queden exempts d'aquesta prohibició els agents de l'autoritat en l'exercici de les funcions que tinguin encomanades (article 11.3, paràgraf tercer, del text articulat).

25 d’octubre del 2015

El Consorci d'Aigües de Tarragona construirà un nou dipòsit de capçalera a Calafell

Departament de: MEDI AMBIENT


El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) construirà un nou dipòsit de capçalera a Calafell. Les obres començaran en les properes setmanes, tindran una durada de sis mesos i un cost de 597.570,79 euros. Estarà al carrer Margarida, a la urbanització Valldemar, en un dels punts més alts del terme, al costat d’un dipòsit municipal ja existent.
El nou dipòsit tindrà una capacitat de 1.000 metres cúbics i regularà el cabal que se subministra a altres dipòsits. En concret, es millorarà i garantirà l’abastiment al dipòsit de Calafell Parc. També al veí municipi de l’Arboç, ja que el ramal que subministra aquesta població arrenca de Calafell, en concret de l’estació de bombament de les Brises.
Els usuaris del servei d’aigües no percebran una millora directa en el subministrament de casa seva, ja que el dipòsit que es construirà és de regulació i no de distribució. “Però sí que hi ha millores com la garantia de l’abastiment al dipòsit de Calafell Parc i altres d’indirectes, com un gestió més eficient i sostenible”, explica el tinent d’alcalde de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calafell, Josep Parera.
Segons el regidor, el nou dipòsit permetrà que el CAT optimitzi energèticament el seus costos de bombament, en concret el de bombar aigua des de l’estació de les Brises al dipòsit de Calafell Parc. “Aquest pot acumular aigua de nit, quan l’energia és més barata”, diu Parera.Foto: reunió a l'Ajuntament entre l'equip de govern municipal i el director gerent del CAT, Josep-Xavier Pujol (segon per l'esquerra).

15 d’octubre del 2015

Detienen a los responsables de una asociación canábica de Calafell por tráfico

Foto: Detienen a los responsables de una asociación canábica de Calafell por tráfico
TARRAGONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil de Tarragona --en colaboración con la Policía de Calafell (Tarragona)-- detuvo el jueves pasado a los responsables de un club de fumadores de cannabis por un supuesto delito de tráfico de drogas al encontrar 8 kilos de marihuana dispuesta para la venta, 500 gramos de hachís, bolsas unidosis, básculas de precisión, dinero en efectivo y una pistola simulada.

12 d’octubre del 2015

¡ATENCION!

¡Atención a las lluvias! 

Os dejamos la información publicada en el:

DIARI de Tarragona

Alerta amarilla por lluvias en Tarragona, donde pueden caer 20 litros en una hora

Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Ciudad de Melilla se encuentran hoy en alerta meteorológica por lluvias abundantes

Publicado: 13:41 - 12/10/2015

 Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Ciudad de Melilla se encuentran hoy en alerta meteorológica por lluvias abundantes, de entre quince litros acumulados en una hora o cuarenta litros en doce horas.
En la costa norte de Tarragona y en el litoral de Barcelona, la Aemet prevé que caigan veinte litros de lluvia en una hora, mientras que en las Vegas del Guadiana (Badajoz) y en numerosos puntos de Cáceres se llegará a los quince litros en una hora o los 40 litros en doce horas.
En todos los casos el nivel de alerta es de color amarillo, es decir, no existe peligro para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta (fenómenos meteorológicos habituales pero potencialmente peligrosos o localización de alta vulnerabilidad como una gran conurbación).
En Huelva, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy veinte litros de precipitación acumulada en una hora y hasta setenta litros en doce horas.
En Castilla y León, en muchas áreas de Burgos, Soria, Valladolid, Palencia, León, Salamanca y Zamora se esperan lluvias acumuladas que oscilarán entre los quince litros en una hora y los 40 litros en doce horas.
Los fuertes vientos costeros han motivado para hoy la alerta amarilla en A Coruña, mientras que en La Rioja y la Ciudad de Melilla obedece a los quince litros de lluvia acumulada.
La mayoría de las alertas se dan por finalizadas entre las nueve y las de diez de la noche de hoy.
La Aemet establece los siguientes niveles de alerta: verde (ningún riesgo), amarillo, naranja (riesgo importante) y rojo (riesgo extremo).7 d’octubre del 2015Al temps, li demano temps…

Estem passant just per aquests 100 dies que se li sol donar als nous governs, abans de començar les crítiques als mateixos.
I diem se'ls sol donar, perquè en el cas del nou equip de govern de Calafell, en el qual el nostre partit, unió i Alternativa Municipal, estem inclosos, no està sent així.
No volem fer llenya de l'arbre caigut, per la qual cosa no anem a criticar aquesta situació. Només volem demanar-los temps.
Sí, el just i necessari per conjuntament amb la resta de partits que formem govern, puguem seguir endavant, complint amb les promeses electorals i complint la nostra comesa, que no és un altre que treballar per a Calafell.
Ja hem donat forma i dut a terme, punts del programa electoral. Sabem que queden molts per complir, però acabem de començar.
Ens agradaria anar més ràpid i concloure treballs diàriament però tots sabem que això, desgraciadament, és impossible.
Tan sols recordar: -“Al temps li demano temps, que el temps, temps em dóna….”.

Unió i Alternativa Municipal.


ICONES SOCIALS