...

6 de novembre del 2014

PASSIVITAT I IMMOBILISME

Fa molt de temps que el correu de Calafell no funciona, més ven dit, sí que funciona però malament en alguns sectors del Municipi, UAM ha recollit diverses queixes de ciutadans que fa un mes que no reben cap tipus de correspondència, sembla a ser que Correus, malauradament en pres la determinació de reduir el temps de repartiment, tot un descontrol, s'ha donat el cas de rebre citacions fora de termini i això no és acceptable, sabem que no és competència directa de l'Ajuntament però sí que té suficient capacitat de maniobra per poder intercedí amb allò que incideix tan directament a tots els calafellencs i que ja antecedents d’altra vegada que es va donar la mateixa situació i l'Alcalde que hi havia en aquell moment va intercedir amb rapidesa i el problema va quedar solucionat, actualment aquest tema estat denunciat en diverses ocasions, i que fa l'ajuntament?, que fa l'equip de govern?,!! res de res!!, passivitat i immobilisme.

Que passa amb la TV?, doncs, que no es veu bé o simplement no es veu, també denunciat en infinitat de vegades en els plens de l'Ajuntament, sabem que no és un tema de primera necessitat, però sa de tindre en compte que hi ha molta gent gran i que és la seva única distracció i és un problema que es porta arrossegant des de fa molt de temps i que fa l'ajuntament?, que fa l'equip de govern?,!!res de res!!, passivitat i immobilisme.

La nostra ràdio, si, si parlem de ràdio Calafell, que a passat?, perquè amb molts llocs del Municipi se sintonitza amb molts sorolls, que és impossible escoltar la, i que si t'allunyes una mica ja ni se sintonitza, i no parlem de la programació, creiem sincerament que és necessària una millor gestió, i que fa l'ajuntament?, que fa l'equip de govern,!!res de res!!, passivitat i immobilisme.
Portem arrossegant problemes tota una legislatura, esperant una reacció de l'equip de govern, elegit pel Poble i que per suposat no arriba, aviat ens tornarà a tocar votar per unes eleccions Municipals, haurem de demostrar la nostra capacitat per saber rectificar i escollir allò que més sigui convenient pel Municipi, i si no és així haurem de preguntar, si tenim el Municipi que volem o tenim el Municipi que ens mereixem?

1 de maig del 2014

PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL (2) MILLOR MANTENIMENT I INCENTIVAR LA INSTAL•LACIÓ D'EMPRESES

En aquest nou article volem parlar de la falta de promoció que pateix el parc empresarial per part de l'actual equip de govern.
Com vam dir a l'anterior article "es molt important tenir un bon teixit empresarial, es feina nostra promocionar el poble i els seus espais, per tal de que l'empresari vegi atractiu invertir-hi.


A Calafell podem dir que disposem d'un gran parc empresarial, ben ubicat amb accés directe a la autopista Pau Casals C32 , a la C31 El Vendrell-Barcelona, i accés a la AP-7 a 4 kilòmetres, actualment moltes parcel•les de la segona fase encara estan sense vendre, fruit de la manca de promoció.

A l'interior del parc fan falta actuacions de manteniment, a les parcel•les que estan buides, els matolls s'acumulen perillosament amb el risc de produir-se incendis, donada la proximitat del bosc ho fa mes perillós encara, s'hauria de posar remei abans de l'estiu, també es necessari millorar la neteja en alguns punts del parc on la brossa s'acumula a les voreres, el parc pateix problemes de cobertura telefònica en algunes zones, fet que s'ha d'arreglar per poder donar el millor servei a les empreses.
S'ha d'incentivar per mitjà d'incentius fiscals que les empreses s'instal•lin en aquest espai, i a les ja instal•lades, creiem que fomentar la industrialització del parc seria una bona manera de convertir-lo en un referent a la comarca, fomentar la creació de petita i mitjana empresa, mitjançant la reducció o exempció durant un temps prorrogable si a més a més es creen nous llocs de treball del impost de bens immobles per als nous negocis.

La falta d'idees i d'iniciatives d'aquest equip de govern en matèria de promoció econòmica es una realitat molt preocupant.

La presencia a Internet es molt important, per tant creiem que el parc empresarial ha de tenir un espai a la web de l'ajuntament, sería molt interessant que la gent pogués informar-se sobre les parcel•les en venda amb opció de contactar amb els particulars i immobiliàries, un registre de les empreses ubicades en el parc amb telèfons i enllaç web, tot enfocat per tal com hem dit abans, fer atractiu per les empreses, el parc empresarial de Calafell i convertir-lo en un motor econòmic per al nostre poble.  

2 de març del 2014

RESUM PLE ORDINARI 27/02/2014

 Destaquem

S'ha aprovat la liquidació del pressupost de l'ajuntament de l'any 2013, un pressupost que tanca amb superàvit, tot i així la pressió fiscal segueix augmenta'n per al ciutadà.

Aprovada l'ordenança general de subvencions de l'ajuntament de Calafell. 

En el 4rt punt del dia tractava de l'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la lley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalizacion y sostenibididad de la administración local (l'ARSAL) una llei que segons la regidora del PP elimina duplicitats i millora el sistema econòmic de l'ajuntament, però la realitat es ben diferent, aquesta llei retalla moltes competències als ajuntaments, fet que no compartim , tots els grups han votat a favor per tal de que el tribunal constitucional dictamini si aquesta llei es inconstitucional , excepte el PP que ha votat en contra.

En un altre punt s'ha parlat de la proposta de modificació de la concessió de gestió del servei públic per a la construcció i explotació de la nova zona esportiva municipal de Calafell, l'empresa Tàndem Wellness gestionarà i explotarà les 4 noves pistes de pàdel , aquestes estaran ubicades davant la Regidoria de Promoció Esportiva on actualment estan les pistes de basquet , una concessió a 40 anys, aspecte que Unió i Alternativa Municipal no comparteix,  no estem a favor de cedir terrenys públics a empreses privades com en aquest cas i recentment la construcció del nou mercat municipal per part de Mercadona.

En precs i preguntes, el Joan Maria Triadó ha fet referencia al tancament de l'hotel Solimar on ha demanant que l'ajuntament dediqui mes interes a solucionar aquest tema, ja que serà gairebé impossible que l'hotel es pugui obrir per la temporada d'estiu d'aquest any.

Se li ha preguntat a l'alcalde Joan Olivella sobre quina es la posició de Calafell com a poble, sobre el dret a decidir, l'alcalde a evitat respondre fins que s'ha acabat el ple i la retransmissió per radio , per dir que això encara no toca i que ja va respondre a una pregunta semblant en el seu moment, demostrant amb aquesta resposta que aquest tema l'incomoda pel fet de tenir un soci de govern amb unes idees totalment oposades.

En el torn de precs i preguntes del public remarquem la pregunta d'una veïna de Calafell, ha demanat explicacions del per que agafen a gent per treballar pel fet de tenir a familiars que treballen a l'ajuntament , en comptes d'agafar a persones que veritablement ho necessiten.


25 de febrer del 2014

EL CURIOSO CASO DE LA RONDA UNIVERSITAT

Nos hemos percatado de un hecho extraño que no acabamos de entender, en la Ronda Universitat a su paso por la Avenida Catalunya justo en la entrada se puede apreciar cómo se han hecho trabajos para arreglar una parte de la acera, hasta aquí todo normal, pero si avanzamos un poco por la calle podemos observar que el estado del resto de la acera es lamentable, las baldosas ni siquiera existen y los bordillos están destrozados, ¿por qué se ha arreglado una parte de la calle y no toda entera?. No sabemos por qué lo han hecho de esta manera.Misma calle unos metros más adelante

El caso es que solo unos pocos vecinos pueden disfrutar de una parte de la acera arreglada y los demás tendrán que esperar a no se sabe cuando para poder transitar por una acera bien arreglada en su totalidad.
El estado del asfalto también deja mucho que desear, baches y mas baches en una calle donde ha aumentado el tránsito de vehículos debido a las modificación del sentido de circulación de algunas calles, por el plan de movilidad de Segur, reparar el asfalto de esta calle creemos que es necesario.

Instamos a que se reanuden los trabajos de rehabilitación en esta parte de la ronda universitat lo antes posible.

21 de febrer del 2014

¿UN TANATORIO EN CALAFELL?

Hace aproximadamente un año nos enteremos de la intención de este equipo de gobierno CIU-PP, de construir un tanatorio en Calafell, ya en ese momento nos manifestemos en contra de este proyecto al verlo innecesario y inviable económicamente.

Con el tiempo nos fuimos enterando (no sin dificultad), que la construcción del tanatorio no era una mera intención, si no que ya se había realizado el proyecto, cosa que no vimos correcta el no informar a la oposición desde el principio.

A través de la pagina web de la empresa que hizo el diseño del futuro tanatorio pudimos comprobar que el proyecto estaba realizado desde 2011, un año entero ocultando el proyecto, tiempo después se supo que ya tenían pensado que empresa gestionaría el futuro tanatorio, el grupo Mémora, desconocemos si por aquel entonces hubo algún tipo de concurso para la adjudicación y si otras empresas del sector se interesaron por el proyecto.

Recientemente en el pasado pleno del día 30 de Enero se trató en el cuarto punto del día el tema del tanatorio, donde el regidor de urbanismo contó que el proyecto se tenía que volver a realizar desde el principio alegando conflictos técnicos, no dio las explicaciones necesarias y demostrando que otra vez el proyecto se iba a realizar con la mayor opacidad posible, cuanta menos información dispongan los ciudadanos y la oposición mejor.11 de febrer del 2014

FALTA DE DILIGENCIA POR PARTE DE LA REGIDURÍA DE COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.


Tal como ya publicamos en un anterior artículo en este blog, “Plan de movilidad y zona comercial”, de fecha 14 de enero de 2014, decíamos lo siguiente:

"Volviendo al plan de movilidad solo esperamos que para la realización de la segunda fase del proyecto , se tengan en cuenta las quejas de los vecinos, errores cometidos y se estudie bien lo que se va a realizar."

 Y respecto al tema de actualidad decíamos:

"Referente a la zona comercial y su relación con el plan de movilidad una solución que proponemos es realizar un estudio serio de la zona azul del centro de Segur con una regulación diferente con el objetivo de promocionar la actividad económica y la facilidad de acceso a esta zona de vital importancia que estos últimos meses está sufriendo un importante retroceso en su actividad comercial."

Comercio cerrado en la Avenida CatalunyaPese a haberlo mencionado y pese a la aparición de noticias como la  reflejada en el Diari de Tarragona de 13 de enero donde ya se comentaba que los comerciantes estaban reclamando la supresión de la zona azul.

El actual equipo de gobierno pese a todos estos comentarios y noticias aparecidas en medios de comunicación , en casi tres semanas hizo caso omiso y  no acudió a hablar con los comerciantes ni con las asociaciones de vecinos para mirar de tratar el tema, algo realmente sorprendente viendo el estado preocupante del sector comercial de nuestro municipio.

Incluso nos llegan comentarios que a la portavoz de una AAVV se les contesto verbalmente por parte del regidor del PP "que se vayan a hablar con CEMSSA", cuando el mismo forma parte de CEMSSA.

Zona azul en la calle Pablo Neruda
Avenida Catalunya6 de febrer del 2014

PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL

Tots sabem la importància que té per un poble com Calafell tenir un bon teixit empresarial, es treball nostre que l'empresari vegi interessant invertir al nostre poble.

Es per això que volem mostrar la nostra preocupació sobre el parc empresarial de Calafell, a l'entrada de la carretera C31/Bellvei no hi ha cap senyal que indiqui la seva ubicació, per aquest motiu, la gent que no ha visitat mai el parc els resultat difícil de trobar, creiem convenient que s'instal.li una senyal que ho indiqui, després, entrant al polígon es pot veure un únic cartell molt breu que només indica l'arribada al parc ,i es aquí on veiem una gran mancança, no hi ha cap cartell indicant la ubicació de les empreses que estan instal•lades en aquest espai , no entenem per que no donen solució a aquesta situació, hem apreciat que en algunes zones del parc empresarial existeixen problemes de cobertura tant de veu com de dades.Es molt important que s'instal•li lo abans possible un cartell visible des de l'entrada,que indiqui quines empreses hi han al parc i així com els carrers on estan ubicades amb l'ajut d'un mapa.

"Les empreses ubicades en el parc empresarial fa molt de temps que demanen una bona senyalització"

Sembla que sigui un detall sense importància però no ho es ,en altres parcs empresarials com és el cas de "Les Mates" a El Vendrell tenen un cartell situat a l'entrada o a més a més d'informar de l' ubicació de les empreses també hi ha uns espais per que aquestes es puguin promocionar.
 
Cartell situat al parc empresarial de Les Mates a El VendrellMapa de carrers del polígon Casa Nova situat a Santa Margarida i els Monjos

Ara mes que mai , veient la situació econòmica actual, donar facilitats a les empreses per tal de donar-se a conèixer es molt important, per aquest motiu la instal·lació d'aquests cartells s'hauria de fer lo abans possible, no entenem com no està ben senyalitzat el parc empresarial de Calafell, quan ja ho hauria d'estar des d'un principi. Unió i alternativa Municipal creu s'ha de fer un bon manteniment i millorar els serveis del parc.

3 de febrer del 2014

MERCADILLO Y CARRER BAIXADOR,EL GRAN LIO


Como todos los Viernes en Segur, es día de mercadillo, este, se ubica a lo largo del carrer Baixador frente a la vía del tren, paradistas, vecinos y viandantes que van a comprar al mercadillo conviven durante este día.

Desde hace algún tiempo se van observando cada vez más problemas, es habitual escuchar opiniones sobre el mercadillo del tipo:

"La ubicación del mercadillo no es la indicada para la cantidad de gente que lo visita"

"cuando acaba el mercadillo el carrer Baixador da pena verlo de lo sucio que está, lo mismo pasa con las calles colindantes"

"La noche antes no podemos aparcar los coches, es alucinante"

Realmente, la cantidad de suciedad que se puede ver en la calle cuando se acaba el mercadillo es muy preocupante y intolerable, los paradistas hacen caso omiso del reglamento que regula este tipo de mercados no sedentarios, para que se entienda, vamos a citar un pequeño fragmento del reglamento:

 "De les 14 a 15 hores, els llocs del mercat han de ser desmuntats i els llocs deixats en perfecte estat de neteja. Els paradistes han de deixar les deixalles dins de bosses de plàstic i els cartrons han de deixar-se plegats".

Restos de cartones y suciedad en el carrer Baixador (Foto cedida por P. X. Herrero)
Esto es lo que dice el reglamento sobre como debe quedar el espacio utilizado por el mercadillo, en perfecto estado de limpieza, sin suciedad cosa que ahora mismo no se cumple.

Pero quien debe ser el encargado de hacer que se cumpla este reglamento?

Pensamos que la coordinación por parte de las regidurías de comercio y vía pública son fundamentales, por que se permite que ocurra esto, ¿para qué está la regidora de comercio y que tiene que decir al respecto?.

Vemos necesaria que se haga alguna campaña de concienciación donde se informe a los paradistas sobre sus obligaciones en materia de limpieza y higiene del espacio público.

La tarea de supervisar si se cumple el reglamento debería recaer en la regiduría de vía pública , creemos que los inspectores de vía pública pueden ayudar a realizar esta tarea, en la legislatura anterior ya se hizo de esta forma y dio resultado, vemos que falta trabajo y coordinación, dos palabras que no conoce la regidora de comercio Olga Elvira.

Se debería empezar a valorar un cambio de ubicación de este mercadillo a otro punto del municipio, el emplazamiento actual no es el indicado, en verano, cuando se duplica la cantidad de personas que transitan por él, supone un peligro ,por que se convierte en un espacio prácticamente intransitable, ¿qué pasará (esperemos que no ocurra) si un vecino de la zona se pone enfermo y tiene que pasar una ambulancia? les resultaría imposible acceder.

Buscar una nueva ubicación debe ser una tarea consensuada con todas las partes implicadas, a corto plazo UAM cree que se debería hacer cumplir la normativa actual reforzando la presencia de personal de vía pública en los días de mercadillo, y que la regidora de comercio acometa este problema que molesta a los vecinos del carrer Baixador lo antes posible, porque estamos seguros que entre todos con trabajo y coordinación se puede solucionar.

30 de gener del 2014

RESUM PLE ORDINARI 30/01/2014


Avui dia 30 de Gener s'ha celebrat un ple ordinari a l'ajuntament de Calafell, Unió i Alternativa Municipal vol explicar el 4rt punt del dia que s'ha tractat al ple.

"PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL AMB CONSTRUCCIÓ DE TANATORI I INICI DE LA LICITACIÓ"

Parlem del nou tanatori que aquest equip de govern vol fer a Calafell, UAM creu que amb la greu crisi que pateix el poble i els seus ciutadans , realitzar aquest projecte no es prioritari ni necessari , i pensem que aquest diners es podrien repartir entre altres projectes que Calafell i Segur realment necessiten.

No veiem clares les condicions del concurs d'adjudicació , també posem en dubte la viabilitat econòmica del tanatori que es pretén construir, fa un any, quan es va proposar la realització d'aquest projecte per part de Convergència i Unió,  ja vam dir en aquell moment que no ho veiem clar, no se'ns ha donat cap explicació de com es portarà la gestió i l'administració del mateix.

En el ple d'avui ens han dit que s'ha hagut de tornar realitzar el projecte partint de zero, motivat per conflictes tècnics i jurídics, això passa quan es fan les coses a corre-cuita.

Insistim en que aquest tanatori no serà viable econòmicament des del principi, i en posem uns exemples del per que no ho serà:

1. Quan hi hagi un decés a l'hospital del Vendrell, el difunt haurà d'anar al tanatori del Vendrell i una vegada allà si els familiars volen que el traslladin al tanatori de Calafell hauran de pagar doblement per aquest servei.

2. Calafell no té una tassa de mortalitat lo suficientment alta com per que el tanatori sigui rendible ,tenint dos tanatoris a menys de 30 km de Calafell com es el de Vendrell i el de Vilanova i la Geltrú veiem un altre motiu que no farà viable el futur tanatori, tal com hem dit abans no veiem necessària la construcció d'aquest espai.

Remarcar la moció del partit socialista amb la intervenció de la ponent Yolanda Almagro defensant el dret a decidir de la dona fent al•lusió a la llei de l'avortament tan controvertida del ministre Gallardón, Unió i Alternativa Municipal ha votat a favor d'aquesta moció CIU i PSC també han votat a favor,  i com no, el PP fidel a les directrius de partit ha votat en contra.

PROMOCIÓN ECONÓMICA INEXISTENTE, DEJADEZ EN LOS LOCALES DEL PUERTO, CERRADURAS OXIDADAS..SEGUIMOS?

Llevamos mucho tiempo observando el estado en el que se encuentran los locales del Puerto de Segur que son propiedad del ayuntamiento desde hace ya algunos años y lo que nos encontramos son accesos cerrados con vallas metálicas, cerraduras oxidadas, carteles de “vendido” rotos que se caen a trozos, suciedad, en definitiva una imagen muy decadente y penosa de una zona muy importante para Segur y que se le podría sacar mucho provecho.


  Creemos que no cuesta nada un poco de mantenimiento, vemos óxido por todas partes.Cerradura oxidada
 
Desde UAM creemos que se debería buscar algún tipo de promoción, alquiler con precios asequibles, o buscar alguna empresa que apueste por crear una zona comercial o galerías, con ello se conseguiría reactivar el puerto, además creemos que en alguno de los locales en propiedad del ayuntamiento se podría utilizar para fines sociales como hacer un casal joven o un centro para jubilados.
Echamos en falta alguna iniciativa por parte de la responsable de promoción económica, ¿Que se sabe del proyecto estrella del PP, proyecto “RESUR”? tan famoso como omnipresente porque no sabemos dónde ha ido a parar (quizá esté en el cajón de las promesas electorales que nunca se cumplirán).


Aprovechamos para dar nuestra opinión sobre la presencia de Calafell en ferias turísticas como Fitur que recientemente se ha celebrado en Madrid , UAM es consciente de la importancia de promocionar nuestro pueblo, pero también nos gustaría saber que beneficios trae para Calafell la asistencia a este tipo de eventos, ¿sabemos si realmente se traduce en más visitantes? , nos preocupa que solo se hagan iniciativas para promocionar Calafell en el exterior, consideramos vital que se escuchen a los empresarios (voces) del sector turístico de nuestro pueblo, que se tenga en cuenta su opinión ,  porque creemos que actualmente no se les tiene en cuenta.


La contratación del Sr. Fontecha (ex director general de Port Aventura) para levantar el Turismo y promover  iniciativas para promocionar los locales del puerto nos deja realmente perplejos, pues nos preguntamos entonces que aporta la primera teniente de alcalde Olga Elvira, ya que su plan RESUR brilla por su ausencia y la promoción económica consideramos que está resultando muy ineficaz.

¿Qué hace la regidora del PP y su secretaria Sandra Vingut, cargo de confianza, en la regiduría?En definitiva una inversión olvidada , una oportunidad desaprovechada y otra perdida de dinamizar esta zona del municipio que durante los fines de semana podría atraer muchos más visitantes y darle vida al sector comercial que buena falta le hace a Segur.

21 de gener del 2014

PERDENT EL TREN DEL PROGRÉS, LA FORMACIÓ ON-LINE ATURADA A CALAFELL


Fa unes quantes setmanes que anem seguint la incidència que es produeix a la pàgina web del servei de formació de l’ajuntament de Calafell (Aula virtual) i sembla que la cosa va per llarg.

Això és el que podíem llegir a la pàgina de l’ajuntament el 24/05/2010

Formació on-line - l'Aula Virtual

“En plena societat de la informació, en un segle on les distàncies físiques tendeixen a desaparèixer i els processos formatius i d'aprenentatge experimenten transformacions constants, és imprescindible no perdre el tren del progrés. És per aquest motiu que fa tot just un any, des de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell es va decidir crear l'Aula Virtual, una plataforma que inclou una nova modalitat a la oferta formativa: l'e-learning o formació on-line.”

Això és una cosa i un altre ben diferent és la nostra realitat diària.

Des de fa molts dies enrere, això es l'únic que llegim a la pàgina de l'ajuntament


http://aulavirtual.calafell.cat/
 La conseqüència de tot això és que alguns cursos que tenien que començar s’hauràn de posposar “sine die”.


Com podem veure hi han dos cursos amb les següents dates, un d'ells amb data d'inici a dia 20 que encara no ha començat:

Eines de PNL aplicades al dia a dia
20/01/2014 - 20 hores

I un altre pel proper dia 27 que també perilla
Crea un blog professional amb WordPress
27/01/2014 - 24 hores

Mal començament d’any 2014 per la formació.

Des de UAM desitgem que aquests problemes que porten molts dies sense ser solucionats, algú, Regidoria de Treball o l'empresa que porta el manteniment de la pàgina web de l'ajuntament , faci les reparacions oportunes i la formació on-line torni a funcionar al nostre municipi.

17 de gener del 2014

ATENCIÓ AL CIUTADÀ...QUAN DEMANAR HORA PER PARLAR AMB L'ALCALDE ES TOTA UNA AVENTURA

Recentment ens hem assabentat d'un episodi el qual podríem catalogar de surrealista però que es verídic al 100%.

Tot comença a l'agost quan una veïna de Calafell vol demanar hora per poder tenir una entrevista amb l'alcalde de Calafell, no aconsegueix que li confirmin  dia i hora, torna a trucar vàries vegades més i no obté resposta , ni tan sols la deferència d'agafar la trucada en algunes ocasions.

"truca'n a telèfons de l'ajuntament que no contesta ningú"

Veien que truca'n per telèfon no rep resposta i els mesos van passant de l'Agost fins l'Octubre sense que ningú l'atengui  , a l'octubre decideix escriure una instància a l'ajuntament on els explica tota aquesta odissea per tan sols poder demanar hora per poder parlar amb l'alcalde.

Sorprenentment passa un altre mes (ja al Novembre) i tampoc obté resposta a la instància posada al mes anterior , decideix tornar a escriure una segona instància a l'ajuntament per concertar l'entrevista demana'n dia i hora.
Com veu que tampoc li fan massa cas "portant ja dues instàncies posades" decideix fer-li saber a l'alcalde el seu descontent a través de la pàgina que té l'ajuntament a la xarxa social facebook, sense utilitzar cap vocabulari despectiu ni mal sonant, li fa un suggeriment , "menys fotos y mes treballar al despatx" , paraules que malauradament estem molt acostumats a sentir quan es parla de l'actual equip de govern , arrel d'aquest comentari , insòlitament va ser bloquejada del facebook.
torna a realitzar una tercera instància explicant els fets i demana'n una explicació del perquè d'aquest bloqueig només per expressar una opinió com a ciutadana de Calafell.

Recentment el dia 13 de Gener van trucar-li per telèfon per donar-li hora per poder finalment i desprès de 5 mesos  parlar amb l'alcalde,també van treure-li el bloqueig de la xarxa social.

Amb aquest alcalde no és el primer cop que passa, el no poder concertar una cita, sembla missió impossible.

En altres legislatures es produïen visites a Segur de Calafell on els ciutadans podien parlar amb els seus representants polítics inclòs l'alcalde.


Creiem que el procés per demanar hora ha de ser molt més àgil i precís, no pot ser que una persona trigui 5 mesos a concertar visita , a més a més el dies de visita horaris i telèfons haurien d'estar ben visibles a la revista municipal "Calafellencs" , al no ser un cas aïllat volem expressar la nostra preocupació i exigim que es posi solució lo abans possible.


16 de gener del 2014

PRESSES PER APROVAR UN PLÉ EXTRAORDINARI ESPECIAL 16.01.2014                             

UAM creu que aquest pressupost es una còpia de l'anterior amb algunes modificacions que afecten negativament al ciutadà,clarament preparats per l'any 2015,un pressupost que s'oblida de les persones en situació d'atur , no s'ajuda als emprenedors i no s'aposta pels serveis socials, tampoc hi ha cap iniciativa per incentivar un dels motors econòmics de Calafell , el turisme que a més a més es redueix la partida econòmica si es compara amb el pressupost de l'any anterior.

Ens diuen que son uns pressupostos de contenció, d'estalvi , paraules que no s'entenen quan l'ajuntament demanarà crèdits per començar projectes com el passeig marítim o el pas soterrat, en comptes de no deixar-se perdre la subvenció de Mossèn Jaume Soler , subvenció ampliació depuradora, etc, etc, en total alguns mil·lions d’euros de pèrdua.

Crèdits i més crèdits..això sí, quan en un principi ens van dir que Adif abonaria els diners del pas soterrat, el mateix passa amb el passeig marítim on el MOPU havia de pagar les obres per mitjà d'una subvenció que no sabem ni tampoc ens ho volen explicar per que s'ha perdut, el que ha quedat clar es que un altre cop el ciutadà haurà de pagar aquestes obres.

Volen remarcar la manca d'informació de consens i diàleg per part d'aquest equip de govern, l'únic que es limita a dir-nos es que "ja anirem veien el que es fa", el que veiem nosaltres es un pressupost clarament antisocial i influenciat pel Partit Popular.

Ens han dit que el que fa falta a Calafell son tecnòcrates y no polítics , afirmació que veiem coherent tractant-se de qui ho ha dit.. , la regidora d'hisenda que avui delegava qualsevol tema del pressupost als tècnics de l'ajuntament com si ella no tingués res a veure, nosaltres diem que augmentar la pressió fiscal ,com es pretén amb aquest pressupost, no es la millor estratègia donada la greu situació econòmica que estem patin.

Finalment volem destacar la nostra sorpresa amb la intervenció final del ple per part de l'alcalde, fent  les seguents afirmacions.. s'ha fet un important estalvi en dietes, telefonia mòbil i dinars els quals ha dit que s'han fet els justos i necessaris, hem de dir que son unes afirmacions molt qüestionables.

14 de gener del 2014

PLAN DE MOVILIDAD Y ZONA COMERCIAL


Ya hace un tiempo que se está llevando a cabo el llamado plan de movilidad de Segur , el cual supuestamente intenta solucionar problemas en aceras pasos de peatones pavimento en mal estado de la carretera... aparcamiento bien señalizado cambio de sentido de calles, la realidad es bien diferente , a día de hoy y realizada la primera fase de este plan de movilidad podemos decir que los vecinos no han quedado muy contentos que digamos.

Cambio de sentido, Av. Alemanya esquina carrer Finlandia y carrer Sal
       


Empezando por el asfalto , que cuando llueve se desprende incluso con el tránsito habitual de coches , los pasos de peatones pintados y a los pocos días se podía apreciar la pintura ennegrecida como si no se hubiese hecho nada ,no se ha estudiado la casuística de cada calle para saber lo que realmente es adecuado hacer respecto a los aparcamientos y cambios de sentido de la circulación.


Asfalto levantado Av. Espanya
                                      

El cambio de sentido de la Avenida España , principal arteria de Segur no se comprende, también queremos mostrar nuestro descontento por la desinformación a los vecinos , se hicieron reuniones en horario laboral donde poca gente podía asistir si es que se llegaban a enterar de que había reunión , los trabajos realizados en su mayoría y especialmente los de pintura fueron realizados por empresas que no son del municipio.


 Empresa realizando trabajos
                                              
Todo esto nos desagrada enormemente ya que Calafell tiene una tasa de paro muy alta y además hay empresas del municipio capaces de realizar estos trabajos , creemos que hay que apostar por las empresas del pueblo , cosa que al actual equipo de gobierno le da igual , no ha sido una decisión aislada , recientemente se ha prescindido de los servicios la empresa encargada de llevar el mantenimiento de la iluminación en Calafell , empresa situada en Calafell , para otorgarle estos trabajos a otra empresa situada en otro municipio , está claro que para el actual consistorio lo de apostar y dar trabajo a las empresas locales no entra en su programa.Volviendo al plan de movilidad solo esperamos que para la realización de la segunda fase del proyecto , se tengan en cuenta las quejas de los vecinos, errores cometidos y se estudie bien lo que se va a realizar.

Parquímetro y coches aparcados Av Catalunya
                                          
                                   
Referente a la zona comercial y su relación con el plan de movilidad una solución que proponemos es realizar un estudio serio de la zona azul del centro de Segur con una regulación diferente con el objetivo de promocionar la actividad económica y la facilidad de acceso a esta zona de vital importancia que estos últimos meses está sufriendo un importante retroceso en su actividad comercial.ICONES SOCIALS