...

29 d’octubre del 2011

SESSIÓ PLENÀRIA OCTUBRE 2011

ORDRE DEL DIA


1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2012

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL SÒL, SOTSÒL I VOL PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE MERCAT, SUPERFÍCIE COMERCIAL, APARCAMENT I BIBLIOTECA I DE LA POSTERIOR EXPLOTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE COMERCIAL ANOMENAT NOU MERCAT DE CALAFELL

4.- PROPOSTA D’APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME FUNDACIÓ MARINA DE CALAFELL

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2011

6.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT AJUNTAMENT CONSELL GENERAL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL D’INTERVENCIÓ, DE 20 D'OCTUBRE DE 2011, SOBRE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2001 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA, DE 20 D'OCTUBRE DE 2011, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

9.- PROPOSTA APROVACIÓ D'AMPLIACIÓ DE PLACES DEL VEHICLE DE LLICÈNCIA D'AUTO TAXI NÚM. 7 AUTORITZADA AL MUNICIPI DE CALAFELL

10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE CALAFELL.

11.- SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES PROPERES ELECCIONS GENERALS 2011

12.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

13.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.

14.- PRECS I PREGUNTES

ACTA 6 DE JULIOL DE 2011

ACTA 6 JULIOL 2011

Podeu visualitzar aquest document en pantalla gran  fent un click a la casella Fullscreen , que es troba a la part
inferior esquerra ( la primera casella)

28 d’octubre del 2011

ACTA CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT

ACTA 11 JUNY 2011

Podeu visualitzar aquest document en pantalla gran  fent un click a la casella Fullscreen , que es troba a la part
inferior esquerra ( la primera casella)

27 d’octubre del 2011

JA HAN COMENÇAT LES OBRES DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL                               
                             
El passat dia 20 d'Octubre van començar els primers treballs per poder començar les obres del nou mercat de Calafell


Els primers treballs consistiràn a traslladar les pistes de bàsquet a una nova ubicació, el passeig de la Unió en l'espai ubicat entre el nou CAP i el Vilarenc Aqua , ja que en l'espai actual de les pistes s'ha de començar a excavar el subsòl per tal de poder construir un aparcament soterrat , cameres frigorifiques i un magatzem pels paradistes


Cal dir que aquest nou projecte contempla que a l'entrada principal d'aquest centre , estiguin ubicades les parades del mercat per tal que els clients hagin de passar primer per aquestes abans de poder accedir a la gran superfície


Una superfície que estarà explotada per Mercadona , que es qui paga els 6,2 milions d'euros que val la construcció del nou espai 


Segons l'ajuntament de Calafell , l'aparcament municipal es mantindrà intacte 

26 d’octubre del 2011

CALAFELL SUBSEU DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNIA 2017
Tarragona celebrarà els jocs  de la Mediterrània de 2017 ,sens dubte una bona noticia , ja que Calafell serà una de les 12 subseus de la candidatura de Tarragona, això vol dir que Calafell acollirà  les proves d'esgrima tennis taula i futbol ,a més a més serà  beneficiós pel municipi ja que aquest tipus d'esdeveniment atrau molt turisme , a més de poder reformar alguns equipaments esportius .
                         
Aquest es el vídeo oficial sobre la candidatura de Tarragona


ICONES SOCIALS