...

23 de febrer del 2012

PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER


ORDRE DEL DIA
1.- PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN FITXER AUTOMATITZAT AMB LA FINALITAT DE CREAR UN SERVEI DE DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ
2.-PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS
3.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, PEL SERVEI D'INFORMACIÓ MEDIADORA (SIM)
4.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA D'INCLUSIÓ D'UN NOU ELEMENT DE L'ESPÈCIE POLLANCRE SITUAT AL TORRENT DE LA CASA NOVA DE SEGUR AL CATÀLEG D'ARBRAT D'INTERÈS LOCAL
5.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTI DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L'AJUNTMAENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT
6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
7.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
8.- PRECS I PREGUNTES

22 de febrer del 2012

CARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL


El Carnaval de Calafell, que ha tingut lloc del 16 al 19 de febrer, ha estat tot un èxit de participació, amb un total de 15.600 persones en carrosses i comparses, i també d’assistència de públic, ja que unes 26.500 persones han vingut com a espectadores a Calafell, al llarg del cap de setmana. Aquestes dades consoliden, doncs, aquest com “El carnaval de la Costa Daurada”. 


Així mateix, la celebració del III Concurs de Comparses també va ser tot un èxit, ja que hi van participar un total de 1.850 persones

La rua del carnaval de Segur ha sigut tot un èxit , volem felicitar a l'Associació de comerciants i empresaris Segur centre per l'exit en l'organització de la rua , gracies a tots/es les persones que amb la vostra ajuda s'ha aconseguit realitzar satisfactòriament el carnaval de Segur

9 de febrer del 2012

STOP AMB POCA VISIBILITAT

Avui parlarem de la poca visibilitat que hi ha al final del carrer Grècia  ,on hi ha  l'stop , i que serveix per facilitar als cotxes  la incorporació a l'Avinguda Espanya .

Hi han dos problemes que impedeixen que hi hagi una bona visibilitat

1 Es fa difícil poder mirar el mirall convex situat de front a l'stop , degut a la seva llunyania es difícil distingir si passen cotxes en el moment

2 Just a la dreta i a l'esquerra de l'stop sempre hi han cotxes estacionats que impedeixen al conductor veure si passen cotxes , (en la imatge podem veure com aquest cotxe ha de sortir davant de l'stop per assegurar-se que pot sortir sense perill)

Creiem que això s'hauria de solucionar el mes ràpid possible

ICONES SOCIALS