...

10 de gener del 2014

BIBLIOTECA DE SEGUR DE CALAFELL

Ara, en aquests moments, a la biblioteca de Segur només hi ha una persona treballant i d’aquesta manera resulta impossible donar un bon servei als seus usuaris.


 Mancances:

Només hi han disponibles 4 ordinadors per connectar-se a Internet els quals resulten a totes llums insuficients.

Al no haver ascensor no es compleix amb la normativa vigent d’accés a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, per tant una persona discapacitada es veu impossibilitada a poder utilitzar aquest espai.


No compleix amb la recomanació de tants metres quadrats per número d’habitants.


No està ben dimensionada i estructurada a les necessitats reals actuals d’espais de lectura infantil, espai per lectura de diaris i revistes i zona per connectar-se a internet.


UAM creu que Segur es mereix una biblioteca dotada amb millors equipaments i adaptada per a totes les persones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ICONES SOCIALS