...

13 de febrer de 2013

POLICIA PROPERA


Us voldria fer uns comentaris sobre la nostra policia local i que afecta tant el comportament d’aquest envers la ciutadania, com el sentiment generalitzat de nosaltres envers ells.
            Necessitem una policia denominada de “proximitat”, o de barri si ho preferiu així, vull dir que hi ha d’haver millor connexió entre ells i la gent del poble, això s’aconsegueix en part amb un millor codi d’ètica, que es un manual escrit on es fa esment de les normes de conducta i actuació generals. No tinc cap dubte de que aquest manual existeix, però el que si cal es definir-lo i transmetre’l de manera que quedi millor en la memòria de tots.
            Tothom pot tenir a vegades, la sensació de que no estan prou per la feina, o de que fins i tot ho estan “massa”. Bona part en té la culpa la manca de comunicació entre ells i amb el ciutadans. La seva bona preparació, coneixement de causa, sobre tot desprès de sortir de l’acadèmia de Mollet, es un valor afegit en la seva motivació de servei envers els demès.
            Govern i regidoria de governació, aprofiteu les eines de que disposeu i la predisposició de la nostra policia a servir al poble, per millorar la seva presència i eficàcia, mitjançant un canvi organitzatiu que permeti donar una millor sensació de patrullat ge, seguretat i atenció a tot el municipi, i quan dic a tot el municipi també esmento a les urbanitzacions, fins i tot les mes llunyanes, i a Segur, que de veritat es mereixen un punt fixa on tothom pugui atansar-se en cas de necessitat urgent, encara que sigui per qüestions de “poca importància” o menors, i no haver de agafar el cotxe per arribar-se fins a Calafell per fer les diligències.
            No per ser qüestions de menor importància deixa de tenir-la, ja acabo de comentar la necessitat de la policia de proximitat o de barri, però hi han dos temes que em preocupen, perquè crec   que afecten a la part interna del cos policial, una es el predomini del homes en el cos policial, penso que hi han temes o situacions que requereixen millor una mà femenina, un nombre mes equilibrat d’agents d’ambdós sexes fora millor. L’altre ed el tema del seu calendari i horari laboral, anomenat “Quadrant”, on darrerament hi ha una tendència a discriminar el policies mes veterans, amb l’excusa de que no poden rendir com els joves, reduint la seva feina o abaixant els seus sous. Aquí hi podem apreciar un pretès desmèrit, donç la seva amplia experiència posada al costat d’un agent mes jove ajudaria a un millor aprenentatge i tenir mes mà esquerra amb el tracte i manegament de les situacions quotidianes envers els seus con vilatans.
                                                                                 

                                                                                                                               Josep Parera i Ribell       

Cap comentari:

Publica un comentari

ICONES SOCIALS