...

6 d’abril de 2012

PLE ORDINARI DIJOUS 5/4/2012ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011
2.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS, D'ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER.
3.- PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO, A LA LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. 49/2011.
4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LOS DE FORMA URGENT.
5.- MOCIÓ DE GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DEMANANT LA CORRESPONSABILITAT DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS I AUTONÒMICA EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL.
6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UNIÓ I ALTERNATIVA MUNICIPAL DE REBUIG A LA PRETENSIÓ DE TREURE LA SEU POLICIAL DEL DISTRICTE DE SEGUR.
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REBUTJAR LA DECISIÓ DE DEIXAR SENSE LA PRESÈNCIA POLICIAL LES DEPENDÈNCIES DE SEGUR.
9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
10.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.
11.- PRECS I PREGUNTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ICONES SOCIALS