...

19 de desembre de 2012

PLE EXTRAORDINARI 14/12/2012


ORDRE DEL DIA
1. PROPOSTA D’APROVAR LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST VIGENT DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL.
2. PROPOSTA D’EXPEDIENT NÚMERO 4/2012, DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
3. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013
4. PROPOSTA APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 2013
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA PER L'ANY 2013
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA CORPORACIÓ, I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ICONES SOCIALS